Grafik Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarım Bölümünde okumak isteyen Sanatçı Adayı Gençlerimizi bölüme kazandırma amacıyla ,

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık çalışmalarımızın 9 aylık eğitim programı sürecinde; doğru görme ve doğru algılamayla geliştireceği görüşünü, çizim teknikleri vasıtasıyla görsel dil ile ifade edebilmesini sağlamak için uyguladığımız yöntem ve çözümlemeler:

Grafik Tasarım Eğitim İçeriği:

 • Çizgi-leke-doku kavramı ve çizgi çalışmaları
 • Grafik Tasarımları
 • Tipografi çalışmaları http://www.fonttr.com/
 • Kurumsal Kimliğin öğeleri olan tasarımlar: Amblem ve logo tasarımları, antetli kağıt, broşür, el ilanı, dergi ilanı, afiş, amblem, logo, kartvizit, bilboard, vs. içeriğinin hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar üzerinde durulur.
 • Photoshop, Illustrator programlarında eskiz çalışmaları
 • Perspektif Bilgisi
 • Desende Kompozisyon Bilgisi ve uygulamaları
 • Obje Çizimleri
 • Oran-Orantı
 • Konstrüksiyon
 • Işık gölge, Doku Çalışmaları
 • Form, Yapısal çözümler
 • Doku bilgisi ve Çeşitli  doku çalışmaları
 • Obje kompozisyonları
 • İnsan anatomisi ve hareketleri
 • Portre, el-ayak etütleri-Anatomik detaylar
 • Figür canlı-cansız Model Desen çalışmaları
 • İleri düzey 1, 2 ve 3 noktalı Perspektif Bilgisi, İç-dış mekan çalışmaları
 • Resmin Geometrisi, figür-mekan ilişkisini kurma
 • İmgesel Konu Başlıklı Tasarımlar
 • Sergi Gezileri, Açık Hava Çalışmaları -peyzaj
 • Sanat Tarihi ve Kültürü görsel aktarımlar
 • Renkli, boya teknikleri çalışmaları

Sınavlara girecek öğrencilere verilen Temel Sanat Eğitimi konuları ve aşamaları, her ay sonunda değerlendirilir ve öğrencinin aylık gelişimi gözlenir. Gerektiğinde tekrarlar yapılır.

Bu derslerin amacı; öğrencilerde kompozisyon bilgisini geliştirmek, görsel hafızayı güçlendirerek bir beyin arşivi yaratarak sanatsal kurgulama yeteneğini arttırmaktır. Öğrencinin bakış açısını ve görsel zekasını geliştirici, sanatsal algısını, yaratıcılığını arttırıcı alıştırmalarla, yetenek sınavlarında yeterli duruma gelmesini sağlamaktır.

EĞİTİM AŞAMALARI:

Eğitim sürecinde, Resim öğretmeni Nurşen Görşen’in çizerek-örnekleyerek anlattığı-aktardığı görsel sunumlar, canlı modeller ve kaynak kitaplarımızdan yararlanılır.

Temel Çizim:  Üç boyutlu görme aşamaları:

Çizgi ve Işık – Gölge-Tarama Çalışmaları

El, göz ve beyin üçlüsünün aynı anda hareket etmesiyle gerçekleşen çizim olgusunu işlediğimiz derstir. Oturuş, kalem tutuşları, çizgi çeşitleri, ölçü alma, temel formların çizimleri, obje çizimleri, etüt çizimler-doku çalışmaları yaptırılarak öğrencinin görüşü geliştirilir.

Perspektif Bilgisi: İlk aşamada verilen, kompozisyon kurgusu içinde varlıkların zemin ile ve yakın-uzak plan ilişkilerinin, uzaklaşan görünümlerinin işlendiği basit derinlik bilgilerini içeren derstir. Nesnelerin yüzeylerini görerek sahneye-kağıt düzlemine aktarma çalışmaları yaptırılır. Şubat ayından itibaren ileri düzey perspektif bilgileri ile iç ve dış mekan çözümlemeleri içinde derinlik, espas, rakursi öğretilerek hayali kurgu çalışmalara-imgesele geçilir.

Desen Bilgisi: Geometrik formlar içinde göreceğimiz basit objelerden, çoklu objelere, sonrasında Antik figür detayları olan Tors, Büst gibi modeller vasıtasıyla figür çizimine başlanır. Bu derste canlı veya cansız modelden çizim yaparak kompozisyon, kağıdın kullanımı, oran-orantı, beden dili, hareket ve anatomi ile ilgili bilgiler verilir. Kumaş, metal, cam, ahşap vb. farklı dokuları, figürde anatomik kaplamalar yoluyla; Perspektif ve nesne konusuna hakim çizimleri, Perspektif ve iç-dış Mekan Çizimlerini, figürün mekanla ilişkisini kurarak resmin geometrisini öğrenir. Hızlı hareket çalışmaları – kroki ve eskizler bu ders kapsamındadır.

Anatomi Bilgisi: İnsan figürünün, hayvanların ve cansız varlıkların Anatomik detaylarının işlendiği derstir. El, kol, ayak, bacak, portre, gövde, kalça gibi insanın beden yapısındaki anatomik oran orantının anlaşılması ve parçaların bütünle ilişkisinin -proporsiyonun- görülmesi sağlanır. Öğrenci ayrıca hayvan, bitki, veya cansız varlıkların yapısal özelliklerini inceleyerek anatomik detayları çözümler.

İmgesel Tasarım:  Özgün, yaratıcı fikirler üretebilmek, hayal gücünü geliştirmek için sözel ve uygulama çalışmalarının yapıldığı eğitimdir. Öğrencinin hayalinde imgelediği bir konuyu çizerek kağıda aktarabilmesi için; desen tekniği, perspektif-rakursi, anatomi  bilgilerinden yararlanarak kendi beyin arşivine kaydettiği; hayvanların, taşıtların, araçların, objelerin, dokuların, mekanların çizimlerini, yani referans alacağı elemanları kullanacağı alandır.  Canlı modelde ya da imgesel Sınav sorusunda öykünün geçtiği döneme uygun kıyafet, bina, mekan çözümlemeleri ile ışık-gölge, espas, form-zemin ilişkilerinin anlaşılması sağlanır. Grafiksel örnek çalışmalar ve geçmiş yıllara ait yetenek sınavlarında sorulmuş soruların çizimleri bu dersin kapsamındadır.  

”Genellikle gördüğümüz şeyler, sadece önceden algıladığımız şeylerdir; önceden algıladığımız şeylerse, sadece bizim için etiketlenmiş şeylerdir ve bu etiketler de zihnimize damgalanmıştır. Etiket stokumuzu kaybedersek, zihinsel olarak dünyanın ortasında kayboluruz.” William James’in, insanın yaşam sürecinde edindiği deneyimlerle oluşturduğu beyin arşivinin önemini vurgulayan sözüdür.

Sanat Tarihi-Genel Kültür: Görsel anlatımlı sunulardan yararlandığımız programdır. Türk sanatının en önemli isimlerinden Özdemir Altan’la “Resim, Sanat Tarihi, İzm’ler, Ressamlar” üzerine yapılan söyleşi videolarından; Sanatın insanı nasıl yarattığını izleyen öğrenci:  Kaynak kitap ve dergiler, çizgi roman kareleri yoluyla ilkel insandan günümüze, sanatın nasıl geliştiğini ve toplumları nasıl etkilediğini öğrenir. Sanatsal kültürünü artırarak yaratıcılığını geliştirir. Ayrıca sanat ve tasarım dünyasıyla ilgili eserler ve kişiler tanıtılır ve öğrencinin sanat terimlerini öğrenmesi sağlanır.

Renk Bilgisi: Genelde, GSF Tasarım Bölümlerinin sınavlarında karakalem çalışma istenir. Sanat Bölümlerini seçen öğrencinin renk bilgisi de sınanır.

Sanat Bölümünü seçen öğrencinin, başarılı olacağı boya tekniği seçilerek; -sulu, guaj, pastel- renk bilgisinin verildiği ve uygulandığı derstir.

Üniversitelerin her yıl uygulamalarda yaptıkları değişiklikler takip edilir. Portfolyo istenecekse hazırlığı yapılır.

Portfolyo Programı: Portfolyo nedir, nasıl hazırlanır, nelere dikkat etmelidir? Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Öğrencinin, Karakalem Desen tekniği ve İmgesel çalışmaları yoluyla görüş geliştirdiği çizimlerinden seçkiye ek olarak Photoshop ve Illustrator programları yardımıyla grafik tabletlerde çizeceği dijital baskı resimleri de eklenir.

Öğrenci kurs programımız boyunca, Photoshop ve Illustrator programlarıyla dijital ortamda seçtiği bölümün gerektirdiği tasarımları yapma, koleksiyon teması oluşturup buna uygun öykü ve renk panoları planlama, desen-baskı çalışmalarını geliştirerek renk varyantlarını hazırlama konularını öğrenir. Piksel bazlı Photoshop ve vektör bazlı Illustrator programlarının kullanım ve çalışma prensiplerindeki farklılıkları irdeler. Her iki programa ait, gelişmiş çizim, boyama, efekt uygulama, resim düzenleme, koleksiyon çizimlerinde ışık, renk ve renk uyumlarını kullanma ve benzeri araçları öğrenir. Artistik ve teknik çizimlerin yer aldığı çizim föyleri oluşturur. Photoshop ve Illustrator programlarını kullanabilme becerisi geliştiren öğrenci, bu sayede bilgisayar ortamında tasarımını sunabilir ve dijital ortamda hazırlanmış Portfolyoya da sahip olur.

 • Programımızın gereklerini yerine getiren, devamlı – düzenli çalışan öğrenciler için başarılı olacakları konusunda iddialıyım: Nasıl bakacağı, çizeceği öğretilir. Algısı arttırılır. Doğru Görüş geliştireceği için nerede hata yaptığını anlar. Sınavda başarı sağlamada yeterli hale gelir.
 • Hızlandırılmış programda Temel Çizim, Algı, Anatomi, Sanat Tarihi, Perspektif, İmgesel olarak altı farklı dersten oluşan program uygulanır.
 • Daha önceden çizim yapanlar – desen eğitimi almış olup kendini geliştirmek isteyenler programın istedikleri yerinden başlayabilirler.

GRAFİK TASARIM BÖLÜMÜ OLAN ÜNİVERSİTELER:

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

A.Keykubat Yerleşkesi 42070 Selçuklu Konya

0332 241 30 28 http://www.selcuk.edu.tr

Grafik Bölümü, grafik tasarım alanının gereksinimi olan; her türlü görsel tasarım problemini çözebilecek, çağın gerektirdiği gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, üstün nitelikli tasarımcılar ve sanat elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programdan mezun olan öğrencilerin staj ile mezuniyet sonrası sektörde çalışma durumları ile genel değerlendirmeler üzerine belirlenir.
Bu Programın mezunları, reklam ajansları, grafik tasarım atölyeleri, basın ve yayın sektörü, Üniversitelerin güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma programlarında akademik eleman, kamu ve özel kuruluşlarda sanat danışmanı ve grafik tasarımcı olarak çalışma olanakları vardır. Bu sektörlerde yetişmiş ve akademik süreçten geçmiş eleman yetersizliği, bilinçli tanıtım ve reklam için henüz yeterince yapılanmamış bir sektörün varolması nedeniyle bu alanda yetişmiş yetkili meslek adamı talebini karşılamayı amaçlamaktadır.
Lisans eğitimine katılacak öğrenciler özel yetenek sınavıyla seçilmektedir ve bölüme her yıl 20 öğrenci kabul edilmektedir. Bölümün eğitimi 4 yıldır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 4 yıl boyunca en az toplam 160 kredilik dersi almaları ve tüm derslerden basarili olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimleri süresince 72 is gününü kapsayan staj yapmaları ve bu stajı hazırlanacak staj raporlarıyla belgelendirmeleri zorunludur.
Programda eğitim gören öğrenciler, lisans eğitimlerinin 3. yılı sonrası 72 is gününü kapsayan, staj değerlendirme komisyonunun onaylamış olduğu kuruluşlarda staj yapmaları ve bu stajı hazırlanacak staj raporlarıyla belgelendirmeleri zorunludur.
Staj yapılabilecek kuruluşlar; Reklam Ajansları, Grafik Ofisler, Medya Kuruluşları ve Matbaalar.
Yurtiçinde ve yurtdışında bir çok özel ve devlet üniversitelerinin Grafik Bölümü güzel sanatlar fakültelerinin öncelikli programı olarak açılarak uygulanmaktadır. Önerilen program grafik tasarım bölümü, grafik bölümü ve görsel iletişim tasarımı bölümleri genel yapılarını da içeren, teknoloji ve geleneksel yapıda tasarım eğitimi ile benzerlik taşımakla birlikte uygulama ağırlıklı bir program hazırlanmıştır. Bununla birlikte istihdam açısından talep edilen özelliklerde grafik tasarımcı yetiştirme amacıyla düzenlenen eğitim-öğretim program yapısıyla da farklılık göstermektedir.

+++++++++++

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs
Antalya 0242 323 23 64
http://gsf.akdeniz.edu.tr/grafik-bolumu

www.akdeniz.edu.tr

GRAFİK BÖLÜMÜ-GRAFİK ANASANAT DALI

Grafik Bölümü, 1999 – 2000 eğitim öğretim yılında öğretime başlamıştır. Bölüm, yaratıcı, kendini yenileyebilen, kültürel yönü güçlü olan, soyutu somuta dönüştürebilen grafik tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dört yıl süreli programın birinci yılında temel sanat eğitimi kapsamında yer alan uygulamalı dersler dışında sanat – kültür dersleri yer almaktadır. Eğitim, teknolojik donanım ve yazılım ekipmanıyla yapılmaktadır. Teknik atölyelerde gelişmiş bilgisayar donanımları (Mac, Printer, Plotter, vb) kullanılmaktadır.

Bölüm, çalışmalarını Antalya’nın sosyo-kültürel yapısını göz önüne alarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Bölüm mezunları, tanıtım ve reklam ajanslarında, basın-yayın ortamlarında, grafik tasarımcı, sanat direktörü olarak çalışabilirler. Ayrıca, elektronik ve dijital görsel iletişim alanlarında, reklam ve ambalaj sanayinde çalışma ortamı bulabilirler.

+++++++++++++++

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
25240 Erzurum 0442 236 09 65
http://www.atauni.edu.tr

Ulaşım imkanları: Fakültemiz şehir merkezine  10 dk. mesafededir. Havaalanına 20 dk. Otogara  10 dk. da ulaşılabilir.Halk otobüsleri ve minibüslerle  şehrin her noktasından üniversitemize  rahatça ulaşabilirsiniz.

Sınıf, laboratuar veya atölye imkanları:

23   Derslik
20   Bireysel Çalgı Dersliği
6    Bilgisayar Laboratuarı
19   Atölye
1     Ortak Dersler Amfisi

Konferans ve seminer imkanları: 1   Ortak Dersler Amfisi (Konferans ve Seminerlerde de  kullanılmaktadır.)

Bilgisayar laboratuarı imkanları:1    Fakülte Bilgisayar Laboratuarı
2    Grafik Bilgisayar Laboratuarı
1    Heykel Bilgisayar Laboratuarı
1    Tekstil ve Moda Tasarımı Bilgisayar Laboratuarı
1    Müzik Bilgisayar Laboratuarı

Yıllık mezun sayısı: 2010 yılında 58 Kız 48 Erkek olmak üzere toplam106 öğrenci mezun olmuştur.

Mezuniyet sonrası iş imkanları: GRAFİK BÖLÜMÜ
Çağın teknolojisi ve gereksinimlerine uygun yetiştirilmiş öğrencilerimiz, reklam ajansları.basın-yayın ve TV kuruluşlarında ,şirketlerin grafik departmanlarında ,matbaaların grafik servislerinde çalışabilirler; ayrıca kendi özel grafik atölyelerini kurabilirler.

Yurt dışı eğitim imkanları: Erasmus kapsamı dahilinde yapılmaktadır.

++++++++++++++++

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Sıraselviler Cad. No:111 Beyoğlu
İstanbul 0212 243 02 71
http://www.beykent.edu.tr

Grafik Tasarım Bölümü
Bugün, dijital teknolojilerle belirlenen bilgi çağında, Grafik Tasarım, giderek popüler ve fonksiyonel bir sanat dalı haline gelmiş bulunmaktadır.
Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde verilen eğitim, plastik sanatları “referans noktası”alan olgusal bir temele dayalıdır.  Amaç, bu disiplin  kapsamındaki kuram ve  uygulamaları araştırmak ve yaratıcı uygulamalar yapmaktır.
Bu bağlamda öncelikli hedef, Grafik Sanatlarda deneyimli,  yenilikçi ve yaratıcı tasarımcılar yetiştirmek; tasarım ve üretim aşamalarında evrensel ölçütlere ulaşmaktır.
Program; reklamcılık, desen, baskı resim, illüstrasyon ve elektronik multimedya tasarımı alanlarında  birtakım stüdyo projelerinden sonra, bireysel bir mezuniyet çalışması ile sona ermektedir.
Profesyonel kariyer alanlarına göre tasarlanmış bulunan dört yıllık “müfredat” içinde zorunlu staj süresi 60 işgünüdür.
Bu bölüme T.C. Beykent Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe olup hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

++++++++++++++++

Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Çarsı Mahallesi Belediye Bedesteni Yani No:1 48400 Bodrum – Muğla

0252 316 10 05 gsf.mu.edu.tr
20 Eylül 2004 tarihinde Bodrum’da eğitim ve öğretime başlamıştır.
Öğrenci seçme sınavından (ÖSS)sonra özel yetenek
sınavıyla öğrenci alan lisans programı 4 yıldır.

Amaç
Grafik Bölümü uyguladığı eğitim programıyla yaratıcı ve
bireysel anlatım gücünü geliştirmeyi ve bu kazanımlarını
çağdaş grafik dile dönüştürerek evrensel boyuta taşımayı amaçlamaktadır.
Ayrıca tasarıma ilişkin uyguladığı programları  bu alanda
uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası tasarımcıların
seminer, konferans, atölye çalışmaları (workshop) gibi etkinlikleriyle desteklemeyi planlamaktadır.
Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik
Grafik Bölümünde Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik Programı henüz açılmamıştır.
Mezunların  Çalışma Alanları
Aldıkları Grafik Bölümü lisans eğitimi sonunda
öğrenciler, özel ya da kamu kurumlarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, reklam fotoğrafçısı, resimlemeci
(illüstratör) olabildikleri gibi, bir reklam ajansını kurabilir
ya da serbest grafik tasarımcı olarak kendilerine
profesyonel iş alanları yaratabilmektedir.

++++++++++++++++

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Maslak İstanbul 0212 286 49 11 gsf.isikun.edu.tr

Programın amacı , öğrencilerin iletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorunun çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer grafik tasarımcı ve baskıresim sanatçısı olarak yetişmelerini sağlamaktır.Bölüm, yazılım ve donanım açısından gelişmiş MAC ve PC bilgisayar laboratuarlarına, baskı resim atölyelerine, fotoğraf stüdyo ve laboratuarlarına sahiptir.   Öğrenciler, Grafik Tasarım-Proje, Fotografik, Tipografi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Grafik Tasarım Tarihi, Etkileşimli Ortam, Baskıresim, İllüstrasyon, Pazarlama İletişimi ve Reklam Psikolojisi, Animasyon, Video Yapımı, Multimedya, Tanıtım Fotoğrafı, Sanat ve Sosyoloji gibi teorik, uygulamalı, problem çözme yetisini geliştiren dersler almaktadırlar .Bu programı bitirenler , tanıtım ajanslarında, matbaalarda, televizyonlarda, bankalarda, resmi kurumlarda ve pek çok sektörde sanat yönetmeni, grafik tasarımcı, sanat danışmanı ve serbest sanatçı olarak çalışabilirler.

++++++++++++++

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Kurtuluş Cad. No:47 Dolapdere
İstanbul0212 311 50 00
http://www.ibun.edu.tr

++++++++++++++

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Grafik Bölümü

06800 Bilkent
Ankara0312 290 40 00
http://www.bilkent.edu.tr

Grafik tasarım, görüntü ve metin yoluyla iletişim olanaklarının araştırılıp geliştirildiği, reklamcılıktan televizyon yayıncılığına, basından internete kadar birçok iş sahasına etki eden heyecan verici bir alandır. Son yıllarda köklü değişimlere sahne olan reklamcılık ve iletişim sektörlerinde grafik tasarımcıların, görsel dünyanın ve iletişimin her boyutunda söz sahibi olması beklenmektedir. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü, bu hızlı devinim doğrultusunda dinamik ve çağdaş bir eğitim için bütün olanaklara sahiptir.

Grafik Tasarım Bölümü’nün hedefi, öğrencilerinin yalnızca günümüz tasarım dünyasının bir parçası olmaları değil, o dünyaya olabildiğince yön vermeleri, onu sorgulamaları, dönüştürmeleridir. Bu doğrultuda, eğitim programı, temel tasarım, çoklu ortamlar ve internet sitesi tasarımı gibi uygulama derslerininin yanısıra sanat, felsefe ve kültür alanlarında kuramsal derslere de yer vermektedir

MÜFREDAT VE DERSLER

Grafik Tasarım Bölümünün lisans programı iki aşamadan oluşur. Birinci aşama ilk iki yılı kapsar. Birinci yıl öğrenciler temel stüdyo dersleri ve Sanat ve Kültüre Giriş derslerine ek olarak dil derslerini alırken, ikinci yıl görsel iletişim, desen, fotoğraf ve bilgisayar grafiği alanlarında daha kapsamlı stüdyo dersleri üzerinde yoğunlaşırlar.

Üçüncü ve dördüncü yıllar müfredat programının ikinci aşamasını oluştuturur. Bu aşamada öğrenciler görsel iletişim grafik tasarımı, desen veya medya teknolojisi ve üretimi alanlarından her hangi biri üzerinde yoğunlaşabilirler. Eğitimlerinin bu son aşamasında öğrenciler Sanat Eserleri Analizi ve Sanat Felsefesi gibi derin içerikli teorik derslerin yanısıra ana programı destekleyip zenginleştirmeye yönelik geniş bir yelpazeye yayılan seçmeli dersleri alabilirler.
DERS PROGRAMI

BİRİNCİ YIL
Güz Dönemi
GE 100
FA 101
FA 103
FA 131
FA171
ENG 101
TURK 101Bahar Dönemi FA 102
FA 104
FA 132
FA 172
ENG 102
TURK 102
Oryantasyon
Temel Tasarım I
Desen I
Teknik Çizim ve Yazı I
Sanat e Kültüre Giriş I
İngilizce ve Kompozisyon I
Türkçe ITemel Tasarım II
Desen II
Teknik Çizim ve Yazı II
Sanat e Kültüre Giriş II
İngilizce ve Kompozisyon II
Türkçe II
İKİNCİ YIL
Güz Dönemi GRA 201
GRA 211
GRA 225
FA 203
FA 271
HIST 201Bahar Dönemi GRA 202
GRA 212
GRA 226
FA 204
FA 272
HIST 202
Grafik Tasarım I
Tipografi I
Görsel Tekniklere Giriş I
Desen III
Sanat Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IGrafik Tasarım II
Tipografi II
Görsel Tekniklere Giriş II
Desen IV
Sanat Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
ÜÇÜNCÜ YIL
Güz Dönemi GRA 290
GRA 301
GRA 341
FA   361Bahar Dönemi GRA 302
GRA 344
FA 362
Yaz Stajı
Grafik Tasarım III
Grafik Sanatı Tarihi I
Sanat Felsefesi I
Zorunlu Seçmeli Ders (2)Grafik Tasarım IV
Reklam Psikolojisi
Sanat Felsefesi II
Zorunlu Seçmeli Ders (2)
DÖRDÜNCÜ YIL
Güz Dönemi GRA 390
GRA 401
FA 421Bahar Dönemi GRA 402
GRA 444
FA 422
Yaz Stajı II
Grafik Tasarım V
Sanat Eserleri Analizi I
Zorunlu Seçmeli Ders (3)Grafik Tasarım VI
Pazarlama
Sanat Eserleri Analizi II
Zorunlu Seçmeli Ders (1)

+++++++++++

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Terzioğlu
Çanakkale 0286 218 00 18
http://www.comu.edu.trİletişim, basın yayın, reklamcılık ve habercilik gibi iş kolları, günümüzde birbirleri ile yakın ilişkiler kurmuş ve teknolojik imkanlarla beslenerek hemen her alanda kullanıma girmişlerdir. Bu noktada Grafik Bölümü, ilgili alanlarda görev almak üzere, nitelikli ve çağdaş özelliklere sahip, çok yönlü ve donanımlı grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin eğitim sürecinde gerçekleştirdikleri stajları ile, her an gelişme kaydeden sektörü takip edip, yenilikleri özümsemeleri sağlanmaktadır. Teknoloji ile yakından bağlantılı olan Grafik Bölümü’nün, laboratuar ve teknik donanımlarının geliştirilme süreci devam etmekte olup, hedeflenen düzeye ulaşması halinde, üniversitemizin iletişim tasarımı ile bağlantılı ortak çalışmalar yürütülmesi de amaçlanmaktadır.

++++++++++

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
01330 Balcalı
Adana 0322 338 60 84
http://www.cu.edu.tr

Grafik Bölümü ‘nün Kuruluş Amaçları (Misyonu):

Görsel iletişim sektöründe, konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde ve mesleğinde yetkin grafik tasarımcı yetiştirmek hedeflenir.

++++++++++++++

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü
Acıbadem / Kadıköy 34722 İSTANBUL
0216 327 96 31

http://www.dogus.edu.tr

Grafik Tasarım, iletişimin görsel ile ilgili tüm ürünlerinin tasarlandığı alandır. Gelişen çağın yeni medyaları ve iş kollarında grafik tasarıma duyulan gereksinim her geçen gün daha da artmaktadır. Grafik tasarımcı, iletişimin görsel sorunlarını araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımla tasarlayarak çözüm üreten kişidir.
Grafik tasarım; amblem, logo, kurumsal kimlik, kitap, dergi, ambalaj, katalog, broşür, afiş, çevre grafiği tasarımları, illüstrasyon, basın ilanı, etkileşimli çoklu ortam(web sayfa tasarımı), animasyon, sinema ve TV grafiği gibi konuları içine alır. Grafik Bölümüne ait dört yıllık ders programı öğrencinin yukarıda belirtilen konularda yetişmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Grafik tasarımın her alanına yönelik uygulamalı çalışmalar bölümümüzde bulunan bilgisayar laboratuarları (PC ve MAC), fotoğraf stüdyosu ve laboratuarları, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. Eğitim, mesleğinde kendini ulusal ve uluslararası düzeyde kanıtlamış uzman kadrolar tarafından verilmektedir.

+++++++++++

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Gündoğdu Sk. No:4 35320 Narlıdere
İzmir 0232 238 90 75

http://www.dokuzeylulgrafik.com

Grafik Bölümü, kurulduğu 1983 yılından bu yana lisans ve lisansüstü eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin plastik sanatlar grubundaki en popüler bölümüdür. Her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun bir başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleşmiştir.  Dünyadaki değişimler ve gelişimler eğitim programında etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmüştür.

Dört yıllık lisans eğitimi veren bölüm, kuruluşundan bu yana yaklaşık 270 mezun vermiştir. Dört yıllık eğitimin birinci aşaması iki yıllık dönemdir. Bu dönem önlisans düzeyindeki eğitimi içermektedir. İlk iki yarıyıl temel sanat eğitimi ve teorik bölüm dersleri ile birlikte teorik ortak dersler okutulmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yarı dönemde temel grafik eğitiminin yanı sıra  özgün grafik baskı, layout ve desen dersleri ile birlikte bölüm ve ortak zorunlu dersler verilir. Beşinci yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda seçmeli derslere yönlendirilir. Beş, altı, yedi ve sekizinci dönemler ağırlıklı  seçmeli dersler olmak üzere zorunlu grafik tasarım ve tipografi derslerinin yanında teorik alanları içermektedir. Dört yıllık lisans eğitimini (dersler ve stajlar) tamamlayan öğrenci, hazırladığı bitirme projesinde geldiği noktayı kamuya açık bir jüride kuramsal savunusuyla birlikte uygulamalı işlerini sergiler ve mezun olmaya hak kazanır.
Grafik Bölümü’nde eğitim süreci, birebir öğrenci temelli yürütülmektedir. Öğretim elemanları, öğrencileri yakından tanımakta ve ilgi alanları hakkında iletişime girebilmektedirler. İletişimin öğrencilere yansıması, olumlu sonuç vermekte ve her öğrenci yapılan doğru yönlendirilmeyle istediği bir alanda, yoğun olarak kendini geliştirebilmektedir.
Eğitim sürecindeki yatay ve dikey ilişkilerin doğal beklentisi olarak Grafik Bölümü’nün hedefi, evrensel anlamda grafik tasarım problemini algılayan, tanımlayan ve çözüme ulaştıran yaratıcı sanatçı adayları yetiştirmektir. Ayrıca gelecek yıllarda interdisipliner alanlarda akademik yetkinliği sahip bireyler yetiştirmek adına; mezuniyet projelerinde farklı alanlarla grafik tasarımı birleştiren öğrencilere de destek verilmektedir.

Grafik Bölümü’nün diğer bir amacı da Türkiye koşullarında grafik tasarım eğitimini gerçekleştirebilecek ve sürekliliği sağlayabilecek öğretim elemanlarını yetiştirmektir. Bölüme bağlı araştırma görevlileri, akademik eğitimleri yanında ayrıca eğitmenlik pratiklerini de geliştirmektedirler. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, çeşitli üniversitelerden gelen araştırma görevlilerinin, lisansüstü eğitimlerini vermekte ve akademik kariyerlerini tamamlamaları için ortam hazırlamaktadır.

++++++++++++++

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Merkez Kampus Tavşanlı Yolu 10. Km
Kütahya 0274 265 20 31
http://www.dumlupinar.edu.tr

Fakültemiz Grafik Bölümü, ilk kez 2000-2001 eğitim-öğretim yılında 40 kişilik öğrenci kontenjanıyla Grafik Anasanat Dalında eğitim ve öğretime başlamıştır. Grafik Bölümü Eğitim programı bugün ülkemizde ve dünyada bu dalda öğretim yapan üniversitelerin lisans programlarıyla, ülkemizdeki orta öğretim koşulları göz önüne alınarak hazırlanmıştır.  Dört yıl süreli bu programın ilk yılında Temel Sanat Eğitimi ve Grafik Tasarım gibi uygulamalı dersler yanında kültür-sanat dersleri yer almakta, daha sonraki yıllarda teorik dersler giderek azalırken uygulamalı meslek derslerinin program içerisindeki yüzdeleri artmakta, dersler bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmektedir.

2006-2007 öğrenim yılından itibaren Çizgi Film/Animasyon ASD nda da eğitim ve öğretime başlanmıştır. Böylece, grafik tasarımlar iki ve üç boyutlu olarak TV ve Sinema uygulamalarına aktarılmış olmakta, ifadeler hareketli görüntü özellikleri kazanmaktadır. TV ve Sinema yayıncılığı açısından ilgili dersleri alan öğrencilerimiz, endüstriyel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak elemanlar olarak yetişmeleri yanında, ülkemizin sosyal ve kültürel kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak üzere de donatılmış olmaktadırlar. Eğitim ortamı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü, hem ülkemiz, hem de Kütahya ili için gelenekselden çağdaşa estetik kaygılar  dikkate alınarak beğeni duygularının  geliştirilmesi ekseninde yeni sanatsal  ve kültürel tasarımlar  geliştirmek  açısından önemlidir.Bu bölümden mezun olanlar, reklam ajansları, yayıncılık kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, sayısal prodüksiyon şirketleri, TV kurumlarının tasarım bölümleri ya da güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olarak çalışabilirler. Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, orta öğretim kurumlarında grafik öğretmeni olarak çalışabilirler.

Grafik Bölümü; reklam, basılı ve hareketli görsel yayıncılık, grafik tasarım ve görsel iletişim alanlarında uzmanlaşmış sanatçı/araştırmacılar  yetiştirmektedir. Bu sebeple eğitim alanlarını  Yayın Grafiği Ana Sanat Dalı ve Çizgi Film / Animasyon Ana Sanat Dalı olarak genişletmiştir.

++++++++++++

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Yunus Emre Kampüsü 26470
Eskişehir 0222 335 05 80
http://www.anadolu.edu.tr

Grafik Bölümü
Her türlü görsel tasarım sorunlarını çözebilecek; edindiği
gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, yaratıcı
tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Bölüm;
çağdaş donanımlı altyapıya, sürekli güncellenen eğitim
programına, nitelikli eğitim kadrosuna sahiptir. Mezunlar için,
reklam ajansları, yayın kuruluşları, grafik tasarım atölyeleri, web
tasarım şirketleri, dijital prodüksiyon şirketleri, tv kurumlarının
tasarım bölümleri gibi görsel iletişlimle ilgili pek çok alanda iş
olanağı vardır.

++++++++++++++

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Beytepe Ankara
0312 297 20 62
http://www.gsf.hacettepe.edu.tr

H.Ü. Grafik Bölümü 1983 yılında kurulmuştur. 4 yıllık Lisans Eğitimi ile birlikte, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik düzeyinde eğitim vermektedir. Globalleşen dünyada basın-yayım sektöründeki gelişmeler ve iletişim araçlarında ki çeşitlilikle birlikte grafik tasarımın da önemi artmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda eğitim veren grafik bölümü masaüstü yayıncılıktan Televizyon jeneriklerine, ambalaj grafiğinden web tasarımına kadar geniş yelpazede eğitimini sürdürmektedir.

++++++++++++

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ve Grafik Bölümü
Hereke Kocaeli0262 511 56 80-81
http://www.kou.edu.tr

2002′de Fotoğraf ve Grafik Sanatları  Bölümü  içerisinde Grafik Anasanat dalı olarak eğitime başlayan grafik programı, yeniden yapılandırılarak, 2009-2010 eğitim yılından itibaren Grafik Bölümü olarak eğitimini sürdürecektir.
Bölümümüz, ülkemizde ve dünyada grafik sanatının güncel açılımları konusunda öğrencilerini  bilinçlendirirken, sanatsal yaklaşım ve grafik becerileri konusunda donanımını arttırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda  program, Temel Sanat, Grafik Anlatım Teknikleri, Perspektif, İllüstrasyon, Bilgisayar Grafiği, Tipografi, Ambalaj Grafiği, Desen, İnteraktif Medya, Yayın Grafiği, Reklam Analizi, Çizgi Film Animasyon, Masaüstü yayıncılık gibi dersleri içermektedir. Ayrıca, seçmeli atölye dersleriyle öğrencinin kendi disiplini dışında bir başka sanat disiplininden ders alması sağlanarak, sanatsal/tasarım dilinin zenginleşmesi amaçlanmaktadır.
Bölümümüz, günümüzün yaratıcı sanatçı ve tasarımcılarını yetiştirirken öğrencilerinin entelektüel gelişimini de önemsemekte, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir öğrenci profilini  hedeflemektedir. Bu doğrultuda,  teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra alanında deneyimli sanatçı ve tasarımcıların  seminer ve konferanslarıyla  eğitim desteklenmektedir.

Bilgi ve özgüveni olan grafik tasarım öğrencileri, mezun olduktan sonra, reklam ajanslarında, basılı görsel interaktif medyada, grafik tasarım disiplininin sahip olduğu geniş bir yelpazede, Yaratıcı Yönetmen, Sanat Yönetmeni, Yardımcı Grafiker, Görsel Yönetmen, Görsel Sayfa Yönetmeni, Özgün Grafik Tasarımcı, Animatör, Bilimsel ve Teknik İllüstratör, Reklam Storyboad İllüstratörü, Çocuk Kitapları İllüstratörü, Web Arayüzü Tasarımcısı, Çizgi Film Karakter Yaratma, Baskı Teknikeri olarak çalışabilmektedir.

+++++++++++++

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Küçük Çamlıca Acıbadem 81018 Kadıköy
İstanbul 0216 326 26 67
http://www.marmara.edu.tr

Bölümün amacı, grafik kapsamına giren tüm disiplinlerde teknik ve estetik yönden eğitilmiş kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve yapıtlar üretebilen, rasyonel düşünebilen, yeni çağın, bilgi ve iletişimi öne çıkaran dinamik yapısına uyum sağlayabilecek bilgi ve algılama yetisine sahip, özgüveni olan grafik tasarımcılar yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim, öğrencilerin yaratıcı ve yapıcı güçlerini geliştirecek ve özgün bir sanatçı kimliği oluşturmalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenir ve uygulanır. Yapıcı, deneysel düşünce temeli üzerine kurulan bölümümüz Bauhaus eğitim sistemi model alınarak kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun 1957′de açılan ilk beş bölümünden birisidir. Programlar, çağın getirdiği değişimlere ve yeni gereksinmelere paralel olarak geliştirilir. Grafik Bölümü, Reklam Grafiği ve Serbest Grafik olmak üzere iki ana sanat dalından oluşur. Bölüm Programı, Reklam Grafiği, Ambalaj Grafiği, Yayın Grafiği Tasarımı, Süreli Yayın Grafiği Tasarımı, Serbest Grafik ve illüstrasyon, Yazı-Tipografi, Bilgisayarla Tasarım, Baskı Resim (gravür, litografi, serigrafi), Sinema-TV Grafiği, Fotoğrafi gibi görsel iletişim konularına giren disiplinlerin yanı sıra, Türk Sanatı, Reklamcılık Bilgileri, Düşünce Tarihi ve Yabancı Dil gibi teorik derslerle de desteklenir. Reklam piyasasındaki güncelliğin bölümümüze yansıtılabilmesi için, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra grafiğin çeşitli disiplinlerinde uzman kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Program dört yıl, sekiz yarıyıldan oluşur. Birinci sınıflarda Temel Sanat Eğitimi ve Yazı-Tipografi derslerinde öğrencilerin çeşitli malzeme ve tekniklerle şekillendirme olanaklarını denemeleri, buluş, kompozisyon ve anlatım yeteneklerini geliştirmeleri amaçlanır. İkinci sınıfta Bilgisayarla Tasarım derslerinin yanı sıra çeşitli grafik şekillendirme ve uygulama teknikleri, teorik ve pratik olarak işlenir. Üçüncü yılda seçmeli proje dersleri ile öğrencilerin kendi eğitimlerine uygun alanlarda, iş hayatındaki işleniş sırasına uygun olarak disiplinli ve planlı bir çalışma ile tasarım problemlerini tanımaları ve bunlara uygun çözümler üretmeleri sağlanır. Ayrıca teorik ve pratik olarak Grafik Üretim Teknikleri konularında enformatik çalışmalar yapılır. Dördüncü sınıfta öğrenciler gelişmiş proje kapsamları içinde tasarım problemlerine doğru ve hızlı çözüm üretmeleri ve bitmiş tasarımlarda doğru mesajlar vermenin yanı sıra özgün kimlikler oluşturmaları yolunda yönlendirilirler. Dört yıllık eğitim her öğrencinin bağımsız olarak yapacağı bir diploma projesi ile biter. Özgün Baskı Resim, Süreli Yayın Grafiği, Semiyotik Tasarım-Reklam İllüstrasyonu, Serbest İllüstrasyon, Yazı Tasarımı, Tipografi Tasarımı, Sinema-TV Grafiği, Fotoğrafi ve Grafoloji üçüncü ve dördüncü sınıflarda seçmeli ders kapsamında bölüm öğrencilerinin yanı sıra fakültenin diğer bölümlerine de açık olarak sürdürülür. Bir düşüncenin görselleştirilebilmesi; Reklam Grafiği, Serbest Grafik alanına giren çeşitli stüdyolarda ve bilgisayar, Fotoğrafı ve Özgün Baskı Resim atölyelerinde yapılan çalışmalarla gerçekleştirilir. Bölümümüz, en çok tercih edilen bölümlerden biridir. Bölümümüz öğrencileri reklam ajansları, grafik tasarım stüdyoları, basın yayın, TV ve multimedia alanında geleceğin tasarımcıları, art direktörleri ve kreatif direktörleridir. Afiş ve billboardlar, kitap tasarımları, çocuk kitabı resimlemeleri, her türlü görsel iletişim mecralarında yer alan ilan ve reklam tasarımları, plak, kaset ve CD kapakları, dergi broşür ve katalog benzeri yazılım ürünlerinin tasarımında kurulduğundan bugüne, bölümümüzden mezun olan 1000′i aşkın tasarımcı, “estetik” ve “işlevsel” tasarımlar üreterek; Türk Grafik Sanatının gelişmesinde etkin rol oynamışlardır.
Günümüzde de, en popüler mesleklerin başında gelen reklamcılık sektöründe olduğu kadar, çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında sanat yöneticiliği yapan, yurtdışı tasarım bürolarında çalışan mezunlarımız bulunmaktadır. Sınırlı olanaklar nedeniyle az sayıda öğrencinin özel yetenek sınavları ile kabul edildiği bölümümüzdeki akademik bölüm kurulu ve yeni oluşturulan danışma kurulu, gelecek nesillerin en iyi biçimde eğitilmeleri ve meslek ortamlarına donanımlı bir biçimde girip, başarılı olabilmeleri için pro-aktif bir gelişim felsefesiyle düşünce ve öneri üretmekte, yeni çağdaş fiziki koşulların oluşturulması için çaba harcamaktadırlar. Çağdaş olma tartışmalarının süregeldiği, toplumsal ve sosyal dönüşüm ivmelerinin yoğun olduğu ülkemizde sanatçı ve aydın olmak, bireylere; toplumsal oluşumlara, katkıda bulunacak kültür ve sanat ortamları oluşturup geliştirmek sorumluluğunu da yüklemektedir.
Günümüzde bir sanatçı- tasarımcı; dekoratif, illüstratif veya estetik bir nesne üretmekten öte, kendisini ve evrendeki konumunu kavramaya yönelik felsefe üretebilecek entelektüel bir düzeye sahip olmalıdır. Geleneksel eğitim sistemlerinden gelen öğrencilere yenilikçi, sorgulayan ve araştıran bir kimlik kazandırmak için bölüm olarak grafik disiplinlerle ilgili seminer ve konferanslar düzenlemekte, sanatçılarla söyleşiler yapılmakta ve kütüphanelerin yenilenmesi için çaba harcanmaktadır.

++++++++++++

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
Çiftlikköy Kampüsü 33342 Mersin – İçel
0324 361 00 01 http://www.mersin.edu.tr

Grafik Bölümü’ndeki eğitim, grafik sanatına ilişkin temel ilkeleri, teknik bilgileri, alana ilişkin birikimi özümsemiş, çağdaş bir grafik dili ile grafik tasarımlar gerçekleştirebilecek yetkinlikte grafik tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.Bu bölümde verilen eğitim, grafiğe ilişkin görsel iletişimin, logo, afiş, ambalaj, sayfa düzeni, illüstrasyon, tipografi, özgün baskıresim, bilgisayarla grafik tasarım, web site ve interaktif grafik tasarım gibi boyutlarının yetkin bir biçimde gerçekleştirilmesini içerir.

+++++++++++++

Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Bölümü
Meclis-i Mebusan Cad. No:24 Fındıklı – Beşiktaş
İstanbul 0212 252 16 00
http://www.msu.edu.tr

Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi’ne bağlı Grafik Tasarım Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü ve sanatta yeterlik programları uygulayan bir birimdir. Uygulanan eğitim programlarında, grafik tasarımın görsel diline yaratıcı nitelikler katacak olan çalışmalara yer verilmektedir. Lisans eğitimi süresince amaç, grafik tasarım konusunda bilgi ve beceri ile donanmış, dünyanın güncel yapısıyla iletişim kurabilecek nitelikte grafik tasarımcı adayları yetiştirmektir.Grafik tasarım eğitiminde; güzel sanatların temel bir işlev taşıması nedeniyle, eğitimin ilk iki yarıyılında grafik tasarımın ve güzel sanatların temel unsurları ve ilkeleri öğretilir. 8 yarıyıllık programın ana ekseni olan grafik tasarım dersi 3. yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl belirlenmiş ana konular çerçevesinde projeler üretilmesi esasına dayanır.

Bu kapsamda program:

3. Yarıyıl / I. Atölye: Kurumsal Kimlik Tasarımı
4. Yarıyıl / II. Atölye: Marka ve Ürün Kimliği Tasarımı
5. Yarıyıl / III. Atölye: Yayınevi ve Yayın Kimliği Tasarımı
6. Yarıyıl / IV. Atölye: Pazarlama İletişimi Tasarımı
7. Yarıyıl / V. Atölye: Süreli Yayın Tasarımı ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilir.

Bir yarıyıllık sürede çözümlenen bu projelerde gündemdeki bir grafik tasarım konusu seçilerek, öğrencilerin yaratıcılık ve becerilerini katarak, görsel dili doğru ve etkin bir biçimde kullanacakları çalışmalara gerçekleştirmek üzere, bir öğretim üyesi denetiminde çalışmaları sağlanır.Bu projelerde amblem, logotype, kurumsal kimlik elemanları (başlıklı kağıt, zarf, kartvizit vb.) gazete-dergi ilanı ve billboard gibi tanıtım kampanyaları, afiş, pankart, broşür, ambalaj, katalog, kitap ve dergi tasarımları gibi grafik tasarımın tüm unsurları, taslak ve orijinalleri hazırlanarak, uygulanır. Eğitim döneminde ayrıca bilgisayar, fotoğraf, illüstrasyon, tipografi ağırlıklı derslerin yanında, sanat ve tasarım kültürü, tasarım okumaları ve grafik tasarım tarihi gibi teorik derslerle de öğrencilerin beceri ve bilgi sahibi olması sağlanır.Son yarıyılda, önceki beş yarıyılda uygulama yaptıkları proje konularına paralel bir konuda diploma ödevi hazırlayan öğrenciler, bu çalışmalarını öğretim üyelerinden oluşan bir jüriye sunarak, başarılı olmaları durumunda mezun olurlar.

++++++++++

Sabancı Üniversitesi Sanat Ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Tuzla İstanbul
0216 483 90 00
http://www.sabanciuniv.edu.tr

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) bölümsüz tasarımı, kapsam ve yapısal özgünlüğü ile disiplinlerarası bir yaklaşımla görsel sanatlar ve görsel iletişimden kültürel çalışmalara, toplumsal ve siyasal çalışmalardan uyuşmazlık analizi ve çözümünden ekonomi ve tarihe uzanan diploma programlarına ev sahipliği yapmaktadır. İlk öğrencilerini kabulünden bu yana on senelik dönemi geçen SSBF, bölgenin önde gelen araştırma ve eğitim kurumlarının arasında yerini almıştır. Fakültenin mezunları seçkin akademik kurumlarda ve iş dünyasında yer ediniyor, doktora öğrencileri tez savunmalarından önce zirvedeki uluslararası akademik dergilerde makaleler yayınlıyor, en iyiler arasında olan akademik kurumlarla değişim programları gelişiyor, lisansüstü programlarına uluslararası başvurular yükseliyor ve Marie-Curie Re-integration Grants ile altıncı/yedinci çerçeve programları kapsamında Avrupa Birliği fonlarından alınan pay artıyor.

Bir yüksek öğrenim kurumunun başarısının en önemli göstergeleri öğrencilerinin ve mezunlarının niteliği, memnuniyeti ve performansıdır. Biz derslerimizi küçük sınıflarda etkileşim içinde yürütüyor, öğrencilerimiz arasında kaliteyi ve araştırmayı teşvik ediyor, verdikleri dersleri araştırma ile bütünleştiren öğretim görevlilerini ödüllendiriyoruz. Öğretimde ve araştırmada yeniliğe ve en yüksek etik standartlara, içinde yaşadığımız toplumu sorgulamaya ve ona esin kaynağı olmaya, teorik ve pratik açıdan özenli müfredat programları geliştirmeye ve canlı bir entelektüel camia oluşturan üretken ilişkiler sürdürmeye büyük önem veriyoruz. Araştırmalarımızın ve eserlerimizin en iyi uluslararası ortamlarda yayınlanmasını hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşılmasında “seçici uluslararasılaşma” stratejisinin önemli katkısı olduğunu düşünüyoruz.

Başarılı bir akademik kurumun en önemli göstergesinin sahip olduğu insan kaynakları olduğu inancındayız. Bu doğrultuda, insan kaynaklarımızı muhafaza etmek ve geliştirmek birincil ve en önemli amacımız. Genç bir kurum olmasına rağmen her düzeyde disiplinlerarası araştırmayı ve öğretimi öne çıkarmak açısından güçlü bir gelenek oluşturma yolunda hayli yol kat etmiş olan Sabancı Üniversitesi’nin teknolojik ve idari açılardan mükemmel olan altyapısından faydalanıyoruz. Diploma programlarımızda, sunduğumuz derslerde, öğretim üyesi profilimizde disiplinlerarası yaklaşımın güçlü izlerini göreceksiniz. Uluslararası akademik camianın önde gelen oyuncularından biri olma hedefimize biraz daha yolumuz var. Birlikte yaratmak ve geliştirmek suretiyle, bu hedefe kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz.

++++++++++
Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
İstanbul Yolu üzeri Isparta
0246 228 29 92
http://www.sdu.edu.tr

Grafik bölümü öğretime başladığı 1994 yılından bu yana çağdaş eğitimin gerekleri olan teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, kaliteli öğretim elemanı ve eğitim prensibiyle, bünyesinde araştıran, düşünen, sosyal, toplumun estetik zevklerini yönlendirebilecek, nitelikli tasarımcı-sanatçı yetiştirmeyi hedeflemiş; yaratıcılığa ve yeniliğe açık bir bölümdür.
Bölümümüzün amacı; öğrencilerimizin hızla gelişen/değişen toplumsal beklentiler doğrultusunda evrensel boyutta değerlerin oluşturulmasına ve yönlendirilmesine yönelik görsel iletişimi estetik normlarla birleştiren yaratıcı tasarımlar üretmesini sağlamaktır.
Bölümümüzde eğitim-öğretim süreci Temel Sanat Eğitimi ile başlayıp, Temel Grafik Eğitimi, Tipografi, Yayın Grafiği, Endüstri Grafiği, Reklam Grafiği, Bilgisayar Grafiği, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Fotografçılık, Multimedia ve Web Tasarımına Giriş, Matbaacılık, Reklam Fotoğrafçılığı, Portfolio, Grafik Sanat Tarihi, Estetik, Sanat Felsefesi dersleriyle desteklenerek başarılı grafik tasarımcı/sanatçı adayları yetiştirmeyi ilke haline getirmiştir.
Grafik Bölümü bünyesinde iki farklı bilgisayar sistemi (Mac/PC) destekli eğitim verilmektedir. Bilgisayar atölyeleri 17 kişilik öğrenci gruplarına konforlu bir ortamda ders yapabilmelerine olanacak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bölüm bünyesinde fotoğraf stüdyosu, baskı/desen atölyeleri de bulunmaktadır.

+++++++++++
 

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad. 34755 Kayışdağı
İstanbul 0216 578 08 45
http://www.yeditepe.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nde eğitim gören Öğrencilere, “Görsel İletişim Tasarımı” eğitimi verilirken, aynı zamanda Çağdaş sanat konularında da bilgilenmeleri amaçlanır.

Bu dalda eğitim gören Öğrencilere, logo, afiş, billboard, ambalaj, basın ilanı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, fotoğraf, illüstrasyon gibi dersler verilirken, “serigrafi, çinko, ahşap, lito” gibi baskı tekniklerini de öğrenmeleri, teknik bilgilerini özgün anlatım biçimleriyle birleştirerek, “sanatsal işler” üretmeleri amaçlanır.

Grafik Tasarımı Bölümü, yaratıcı, bilgiyi estetikle birleştirebilen, konusunda yaratıcı atılımlar yapabilecek düzeyde Tasarımcı yetiştirmeyi hedefler. Eğitim, projeler bazında ele alınarak, her sömestre de farklı bir konu seçimi yapılır. Projeler, Öğrencilere kısa verilerek anlatılır, Proje Kapsamı içine giren, ürün logosu, zarf, kartvizit, dosya, el ilanı, ambalaj tasarımı, kutu tasarımı, afiş, afişet, dönkart, Taşıt üstü tasarımı, billboard, gazete ve dergi için basın ilanı, satış noktası tanıtım malzemeleri, tüketiciye yönelik broşür, Tv için story-board, reklam kampanyası, kurum kimliği, marka konumlandırma, etkinlik Afişleri, bülten, direk postalama, vb. gibi uygulamalar gerçekleştirilirken, kurumsal eğitim derslerle de desteklenir.

+++++++++++++++

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Tepeören Mah. Ballıca Yolu Üzeri 34959 Akfırat-Tuzla İstanbul

0216 677 16 30

http://www.okan.edu.tr

Günümüz iletişim çağında görselliğin önemi her geçen gün giderek artıyor. Video görüntülü telefonlar, interaktif oyunlar, 3D sinema filmleri, HD televizyonlar, tablet bilgisayarlar ve daha bunlar gibi pek çok iletişim buluşu, insanları peşinden sürüklüyor. Böylesine dinamik olan yaşam pratiğimiz, iletişimde de dinamik ve değişken yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılıyor; tekil ve geleneksel yöntemler yerine multi-disipliner yöntemlerin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Görsel iletişim tasarımı; bilgisayar, fotoğraf, film gibi araçları kullanarak görüntülerin taşıdığı anlamları kodlama ve çözümleme, görsel metinleri tasarlama ve yorumlama gibi iletişim çözümleri üretmek üzerine yoğunlaşan yeni bir uzmanlık alanı…

Bölümümüzün programı, üniversitemizin misyonu olan ‘iş yaşamına en yakın üniversite’ konsepti ile şekillendirildi. Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencilerimiz ilk yıl fakülte genelinde uygulanan ortak program ile temel tasarım eğitimini aldıktan sonra mesleki alanlarına yönelerek; Web Tasarımı, Animasyon, Grafik Tasarım, Ambalaj Tasarımı, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Fotoğraf, Reklam Senaryosu ve Storyboarding, TV Gazeteciliği ve Habercilik, Senaryo Yazarlığı, Yapım ve Yönetim gibi tasarım yeteneğini geliştiren pratiğe dayalı derslerin yanı sıra; teorik bilgiler ile düşünce üretim yeteneklerini geliştiren Dijital Kültür, Görsel İletişim, Görsel Algılama Psikolojisi, Estetik, Çağdaş Sanat Yorumu ve Kuramları gibi dersleri alırlar.

Bölüm olarak amacımız öğrencilerimizin hem teknik hem de teorik anlamda en yeni bilgilerle donatılmış, yaratıcı ve dinamik tasarımcılar olarak mezun olmalarını ve iş dünyasında rakiplerinden bir adım önde olmalarını sağlamaktır.

+++++++++++++++

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

25240 Erzurum 0442 236 09 65
http://www.atauni.edu.tr

++++++++++++++++

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Sıraselviler Cad. No:111 Beyoğlu- İstanbul 0212 243 02 71

http://www.beykent.edu.tr

++++++++++++++

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Kurtuluş Cad. No:47 Dolapdere-İstanbul0212 311 50 00
http://www.ibun.edu.tr

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarim ve Mimarlık Fakl. Grafik Bölümü

06800 Bilkent-Ankara0312 290 40 00
http://www.bilkent.edu.tr

++++++++++++++

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Terzioğlu-Çanakkale 0286 218 00 18
http://www.comu.edu.tr

++++++++++++

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

01330 Balcalı-Adana 0322 338 60 84
http://www.cu.edu.tr

+++++++++++++

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

Acıbadem / Kadıköy 34722 İSTANBUL-0216 327 96 31

http://www.dogus.edu.tr

++++++++++++

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Gündoğdu Sk. No:4 35320 Narlıdere-İzmir 0232 238 90 75

http://www.dokuzeylulgrafik.com

+++++++++++++

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Merkez Kampus Tavşanlı Yolu 10. Km-Kütahya 0274 265 20 31
http://www.dumlupinar.edu.tr

+++++++++++++

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Yunus Emre Kampüsü 26470-Eskişehir 0222 335 05 80
http://www.anadolu.edu.tr

+++++++++++++

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

Beytepe Ankara-0312 297 20 62
http://www.gsf.hacettepe.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Ve Grafik Bölümü

Hereke Kocaeli-0262 511 56 80-81
http://www.kou.edu.tr

Grafik Tasarımı Bölümü için 2 cevap

 1. tasarım kursu dedi ki:

  detaylı bilgilendirme için çok teşekkürler.

 2. liste için çok teşekkürler. çok işime yaradı. saygılarımla

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s