İnsan Figürü Çizimi

DESEN DERSLERİ

Temel Sanat Eğitimi:  http://resimkursu-karsiyaka.blogspot.com/p/egitim.html

İnsan figürü Hareket çizimleriniz için modeller: http://www.posemaniacs.com/

od

1- İNSAN FİGÜRÜ:

1. İNSAN FİGÜRÜ ÇİZİMİ

Resim40

1.1. İnsan Figürünün İdeal Oranları

Figür: Genel anlamda resimde kullanılan canlı eleman. İnsan ve hayvan

resimleridir.

İnsan figürünün orantılarını saptamak için elimizde, üç kanon ölçüsü bulunmaktadır.

Kanon: Modül adı verilen bir ölçü biriminden yararlanarak insan vücudunun

oran ve boyutlarını saptayan bir ölçme sistemidir.

 Normal figürler için; yedi buçuk başlık kanon,

 İdeal sayılan figürler için; sekiz başlık kanon,

 Kahraman figürleri için; sekiz buçuk başlı kanondur.

Sanatçılar tarafından genelde kullanılan kanon, ideal insan figürü orantılarına uygun

olan sekiz başlık kanon dur (1/8).

Bu bilgiler doğrultusunda, aşağıdaki figür incelendiğinde;

Resim1

Resim 1.1: İdeal erkek figürü oranları

 Figür, sekiz baş yüksekliğinde, iki baş genişliğindedir.

 Göbek çukurundan omuz arasına çizilen dikey çizgi ile iki meme ortadan ikiye ayrılır.

Aynı çizgi aşağı doğru çizildiğinde apış arası ve bacakların tam ortasından geçer.

 Omuz genişliği, iki baş uzunluğu kadardır.

 Çene altından meme ucuna kadarki mesafe bir baş yüksekliği, kasıklara kadarki

mesafe ise iki baş yüksekliği kadardır.

 Her iki dirsek de göbek deliğinin biraz üstünde, aşağı yukarı bel hizasındadır.

 Bilekler kasıklarla aynı hizadadır.

 Avucu açıp eller aşağıya serbest bırakıldığında, elin uzunluğu yüzün uzunluğuna

eşittir.

 Kasıklardan ayak parmak uçlarına kadarki mesafe dört baş yüksekliği kadardır

1.2. Kadın Figürünün İdeal Oranları

Kadın vücudu yüksekliği 6.5 ile 7.5 baş yüksekliği kadardır.

Kadın figürü ile erkek figürü arasında bazı farklar vardır.

Resim 1.2: Erkek ve kadın figürü oranlarının karşılaştırması

Resim2

 Kadın başı, erkeğinkinden daha küçüktür.

 Kadın omuzları, erkeğin omuzlarından daha dardır.

 Göğüsler daha aşağıda, meme uçları da erkeğe göre biraz daha aşağıdadır.

 Kadın beli erkek belinden daha incedir.

 Göbek deliği daha aşağıdadır.

 Kalçalar nispeten daha büyüktür.

 Çene ile meme ucu oranı bir baş yüksekliği kadardır.

Bunlar kadın figürünün belirgin özellikleridir.

1.3. Çocuk ve Genç İnsan Figürlerinde Orantı

Resim5

Çocuk, vücut biçimi doğduğu günden başlayıp erişkinliğe ulaşıncaya kadar sürekli

değişir. Çocuk büyüdükçe vücut oranları da değiştiği için çocuk figürü çiziminde değişik

kanonlar kullanılır.

Yeni doğmuş bebeğin kanonu:

Resim6

Baş, vücudun diğer bölümlerine oranla iki kat daha

büyüktür. Vücut ile kol ve bacak arasındaki orantılar yetişkinlerle aynıdır, bacaklar ise

oldukça kısadır.

Alttaki resimde iki yaşındaki, altı yaşındaki ve on iki yaşındaki çocukların kanonları

verilmiştir.

Resim 1.5: Çocuk figürlerinin oranları

İki yaşında bir çocuğun kanonu: İki yaşında bir çocuğun figürü, 5 kanondan

meydana gelir. Baş, gene vücuda oranla büyüktür. Bacaklar uzamamış, kalçalar ve karın

vücudun diğer bölümlerine göre daha geniştir.

Altı yaşında bir çocuğun kanonu: Figür, 6 kanondan meydana gelir. Vücut

gelişiminden dolayı boy daha uzundur; karın genişliği daralmaya, bel kıvrımı ortaya çıkmaya

başlar. Vücut, yetişkin insan ölçülerine daha yakınlaşmıştır. Göğüsün oran ve orantısı

yetişkin insan figürü ile aynıdır

On iki yaşında bir çocuğun kanonu: Figür 7 kanondan meydana gelir.

Çocuk vücudunda göğsün gelişmesi tamamlanmadığından göğüs ile kalça aynı

genişliktedir. Kasları yeterince gelişmemiştir. Kasık, karın ve meme uçları yetişkin insan

kanonuyla aynıdır.

1.4. Model ve Anatomi

Resim7

Anatomi: Resim ve heykelde vücut yapısıdır.

Resim8

Model: Görsel sanatlarda bakılarak çalışılan kişi, nesne, varlıktır.

İnsan anatomisinin canlı modelden nü (çıplak) çalışmalar yaparak öğrenilmesi en

yararlı olan yoldur. Anatomi bilgisine sahip olmak, formun doğru olarak ifade edilmesinde

yardımcı olacaktır.

İnsan formu bir bütündür. Bu formu meydana getiren öğelerin her birinin kendine

özgü yapısal form özellikleri ve birbiri ile ilişkisi vardır. Baş, kol ve bacakların, gövdenin

kendi yapısal özellikleri içinde incelenmesi gerekir.

Anatomi bir formun daha iyi çizilebilmesi ve yorumlanabilmesi için bir araçtır.

Bununla beraber kemiklerin hareketlerini, kas yapısını, proporsiyonlarını, masları bilmek

gerekir.

Proporsiyon: Parçaların birbirleriyle olan ilişkisi, orandır.

Aşağıdaki çizimde figürün hareketine göre kas yapısı detaylı olarak verilmiştir.

Vücudun taşıyıcısı ve genel hareketlerin belirleyicisi olan iskeleti tanımanın ve

incelemenin yararı olacaktır. Çizim yaparken figürün hareketine göre iskelet yapısını göz

önünde bulundurmak gerekir.

Resim10

Vücudun Mas Yapısı

Resim11

Mass: (Kitle, blok) Yekpare bir biçimi meydana getiren cisimlere denir. Bir

şeyin bütünü, toplu olan şeydir.

İnsan vücudu geometriksel olarak üç farklı ölçüde dikdörtgene ayrılır. Bunlar: baş,

göğüs ve karın maslarıdır.

Desen çizerken vücudun planlarını geometriksel olarak algılayarak çizmek desenin

sağlamlığı açısından önemlidir ve kolaylık sağlayacaktır.

Yukarıda planlar 1. çizimde basit geometrik formlarla, 2. çizimde silindirik formlarla,

3.çizimde kübik formlarla ifade edilmiştir.

İnsan yapısının anatomik özelliklerini, biçimsel ve yapısal niteliklerini tanıma,

yorumlama, karşılaştırma yapabilmek için sürekli canlı modelden çizimler yapma, yapılan

hataları daha aza indirgeyecektir.

Model olarak seçilen kişi giyinikse bile çizim yaparken elbisenin altında bir anatomik

yapı olduğunu unutmamak gerekir. Öncelikle model çıplak gibi düşünülmeli elbise sonradan çizilmelidir.

Resim12

Resim48

Resim13

Desen çiziminde kumaş kullanımı formun ifade edilmesine yardımcı olur. Figürün

üzerinde giysi olmadığını düşünerek çiziminizi tamamladıktan sonra, üzerindeki giysiyi çizmeye başlamadan önce kumaşın vücut üzerindeki aldığı şekli gözlem yapmalısınız.

giysi

Kol ve bacakların büküm yerlerinde kumaşın oluşturduğu kıvrımlar kumaşın sert veya yumuşak dokulu olmasına bağlı olarak farklılık gösterir. Aşağıdaki şekilde farklı katlama şekilleri ve kumaşın aldığı form örneklerle verilmiştir.

Resim 1.16: Kumaş çizimi

 Resim14

1.5. Ölçme Tekniği

Resim15

Modelden çizim yaparken öncelikle akslar çizilir. Modelin uzunluk ve genişliği

arasındaki farklar kalemle araştırılır ve aks çizgileri üzerinde işaretlenir. İnsan figürü

çiziminde baş ölçü birim olarak kullanılır. Vücudun boy ve genişlik oranları, baş birim

olarak alınarak saptanır. Enine oranlamada genelde erkeklerde omuz, kadınlarda ise kalça

bölgesi en geniş bölgedir.

olcu

Modelin En ve Boyu Arasındaki Oranının Tespiti

 Modele doğru elinizi dirsekten kırmadan uzatmalısınız.

 Bir gözünüzü kapatıp kalemi, ölçüsünü alacağınız modelin başının tepe noktasına

gelecek şekilde ayarlamalısınız.

 Başparmağınızı başın alt noktasına kadar kaydırıp sabit tutmalısınız.

 Daha sonra tespit ettiğiniz baş ölçüsünü parmağınızı kaydırmadan aşağı veya

yanlamasına kaydırarak modelinizin kaç baş yükseklik ve eninde olduğunu

belirleyebilirsiniz.

Resim16

Resim 1.18: Ölçü alma tekniği ve kıyaslama

Modelin kapladığı alanı basit geometrik form ile ifade etmek, kompozisyonu kağıda

yerleştirmede kolaylık sağlayacaktır.

Resim17

Resim 1.19: Modelin dış kalıbı

 Resim18

Karşılaştırmalı araştırma çizgileri, desende parçaların yerlerini doğru tespit etmede

kolaylık sağlar.

Resim58

Resim 1.20: Karşılaştırmalı analiz

 Resim19

Resim 1.21: Karşılaştırmalı analiz ile figür çizimleri

Resim21 Resim20

1.6. Farklı Duruşlarda Kalça Pozisyonunun Önemi

Bir insan figürünü doğru çizmek için kalça pozisyonunun önemini bilmek gerekir.

Kalça pozisyonu ya da faktörü göğüs ve karın kütlelerinin pozisyonu ile belirlenir.

Vücut ağırlığı bacaklara dengeli olarak dağıtılmaz ve bir bacağa diğerinden fazla yük

binerse kalça pozisyonu oluşur.

Omuz aşağıda kalça yukarıda olduğu pozisyonda vücudun ağırlık tarafı aşağıda olan

omuz tarafındaki bacaktadır.

Kalça pozisyonu oluştuğu zaman vücudun aks çizgileri artık birbirine paralel değildir.

Vücudun ağırlığı bir bacak üzerine binmişse vücudun ağırlık merkezini belirten dikey

aks çizgisi ağırlığın bindiği ayak bileğine doğru kayar.

Resim24

Resim 1.23: Kalça pozisyonları ve akslar

Resim22

Figür yürürken, koşarken, diz çökerken ya da otururken bile kalça pozisyonu faktörü

her zaman vücudun ağırlığının dengelenmesinde vazgeçilmez bir rol oynar.

Resim1.24: Kalça pozisyonları ve akslar

 Resim23

Figür çizmeye başlayacağınız zaman önce vücudun ağırlığını hangi bacağın taşıdığını

bilmeniz gerekir.

Figür dümdüz durduğunda göğüs ve kalçada hareket olmadığından kalça pozisyonu

faktörü de söz konusu olmaz. Aşağıdaki birinci çizimde figürde hareket olmadığı için kalça

pozisyonu da oluşmamış ve omuz-kalça hizasından çizilen yatay kırmızı çizgiler birbirine

paraleldir. Diğer iki çizimde figürün hareketi ile birlikte omuz ve kalça pozisyonundaki

harekette kırmızı çizgiler birbirine paralel değildir.

Resim 1.25: Kalça pozisyonları ve akslar

 Resim25

1.7. Desende Denge

Resim26

İnsan vücudunun dengede olduğu durumda dikey aks çizgisi; alın, burun ve bacakların

tam ortasından geçer. Vücut ağırlığının tek bir yöne binmesiyle dengesizlik oluşur ve düşme

gerçekleşir. Düşmeyi engellemek için ağırlık vücut bölümlerine dengeli olarak dağıtılır.

Aşağıdaki şekillerde yeşil oklar destek noktalarını, kırmızı daire ağırlık merkezini ve

kırmızı ok ise ağırlığın yönünü göstermektedir.

Çizim 1’de figür yürüyüş halinde ağırlık merkezi iki destek noktası arasındadır.

Çizim 2’de vücudun dengede olması normaldir; çünkü vücudun yükü oldukça simetrik

olarak yayılmıştır.

Çizim 3’te figür bir yere yaslanmakta, ağırlık merkezi iki destek noktası (ayak ve

omuz) arasındadır. Çapraz atılmış ayak vücudun ayakta durmasına yardımcı olmaktadır.

Çizim 4’te figür düşme pozisyonundadır. Ağırlık merkezi destek noktasına doğru

yatmış, sonuçta figür sol tarafa doğru düşecektir.

Çizim 5’te figür koşarken ağırlık merkezi öndeki ayağa doğru kaymış. Figür düşme

pozisyonu halinde gibi görülmektedir fakat figür hızla koşmakta ve bir ayağı diğerinin

önünde, arkadaki ayak yere doğru itme hareketi yaparak figürün düşmesini engellemektedir.

Çizim 6’da karate yaparken ağırlık merkezi sağ destek noktasına doğrudur. Figür sağa doğru

düşme pozisyonundadır. Bu hareketi uzun süre devam ettirirse denge bozularak düşme

gerçekleşir.

Resim27

Resim 1.26: Figürde denge pozisyonları

 Resim28 denge

Aşağıdaki çizimleri dikkatlice inceleyerek ağırlık merkezleri ve destek noktalarını

belirleyip figürlerin denge durumlarını inceleyebilirsiniz.

Resim 1.27: Figürde denge pozisyonları

 

1.8. Desende Planlar

Resim29 plan

Çizimlerinizde ön kompozisyon oluştururken deseni oluşturan bölümleri basit

geometrik formlarla ifade etmek deseninizi doğru çizmenizi sağlayacaktır.

Ana gövdeyi çizerken küçük parçaların yerlerini iyi ayarlamak gerekir. Aşağıdaki

birinci çizimde göğsün yeri ana gövdenin formuna göre çizilen aks üzerinde ayarlanmıştır.

Resim 1.28: Figür çiziminde planlar

Resim31

 Resim30

 

1.9. İnsan Figürü Çizim Aşamaları

Çizime başlamadan önce modelin genel kapladığı alanın proporsiyonunu araştırıp

kağıda yerleştirme planı belirlemek gerekir. Kağıdın bir köşesine hızlı eskiz çizimleri

yapmak, çiziminizde modelin formunu ve hareketini doğru yakalamanıza yardımcı olacaktır.

Oranları doğru çizim yapmanız için ölçme tekniğini kullanmak ve vücudun

bölümlerini geometrik formlarla ifade ederek bu formlar arasında ilişkiler kurmak yararlı bir

yöntem olacaktır. Daha sonra modeli dikkatlice inceleyerek anotomik yapısını ortaya

çıkarmaya çalışınız. Çizimin ilk başlarında kaleminizi fazla bastırmayınız ve silgi

kullanmayınız. Desen çiziminizde araştırma çizgileri ile formların yerlerini doğru ifade

etmelisiniz. Deseninize belirli aralıklarla uzaktan bakmak kendi hatalarınızı görmenizde

önemlidir. Hata olarak gördüğünüz çizgilerinizi silmeden düzeltmek için kullandığınız

çizgilerinizi daha belirginleştirmek deseninize canlılık katacaktır. Desen çiziminin sonunda

son çizgiler daha kesin ve kararlıdır ve ilk çizilen çizgileri kapatacaktır. Kısacası bol

araştırma çizgileri ile çizilen desen daha çekici ve sağlamdır.

Resim34

Resim 1.29: Figürün geometriksel ifade edilmesi

 Resim35

İnsan figürünün oranlı olarak çizim aşamaları aşağıdaki resimlerde görülmektedir.

Sizler de insan vücudu oranlarını dikkate alarak kendinize en uygun yöntemle çizimlerinizi

yapabilirsiniz.

Deseninize hacim vermek için farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Sadece araştırma

çizgileri ve son çizgilerinizin netleştirilmesi, desende hacim etkisi uyandırır.

Resim 1.31: Figür çiziminde çizgi ile hacim verme

 Resim37

Işık alan bölgelerde açık çizgi tonları, karanlıkta kalan kısımlarda çizgilerinizin daha

belirgin olması gerekir.

Modelinize uzaktan, gözleriniz kısık olarak baktığınızda modelin ayrıntılarından

uzaklaşıp daha çok ışık ve renk özelliklerini daha iyi algılarsınız. Detaylar kaybolur ve

modelinizin bölümlerini basit geometrik formlar olarak görürüsünüz. Bu da size deseninize

hacim etkisi verirken yardımcı olur.

Deseninizde daha detaylı hacim etkisi vermek için çizgilerinizi rastgele olarak değil

formun özelliğine uygun olarak kullanmalısınız.

Resim36

1.10. Ressamlardan Örnekler

 Resim49

UYGULAMA FAALİYETİ

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda canlı modelinize ayakta veya oturarak duruşlar

verdirerek desen tekniğine uygun çizimler yapabileceksiniz.

Kullanılacak Araç Gereçler

1- Resim kağıdı 35×50 veya 50x70cm

2- Resim altlığı

3- 2B, 4B, 6B resim kalemleri

4- Maket bıçağı (kaleminizi açmak için)

5- Canlı model

» Atölye önlüğünüzü giymeyi unutmayınız.

1- Modelinize uygun bir poz verdiriniz.

» Modelinizin sizden uzaklığının bir buçuk ile iki metreyi geçmemesine dikkat

ediniz.

2- Kompozisyonun kağıda yerleştirme planını yapınız.

3- Aksınızı çiziniz, modelinizin boyunun kaç baş yüksekliğinde olduğunu tespit

ederek aksınız üzerinde işaretleyiniz.

4- Modelinizin baş ovalini ve orta hat aksını çiziniz.

5- Omuz kalça yatay çizgilerini modelin duruşuna göre tespit edip çiziniz.

6- Omuz ve kalça genişliğini baş yüksekliğine göre tespit ediniz.

7- Vücudun bölümlerini çizerken birbiri ile orantılarını araştırma çizgilerini

kullanarak tespit ediniz.

» Örneğin omuzdan aşağı doğru çizilen dikmenin ayağın nesrinden geçtiği vb.

Diğer vücudun bölümlerinin yerlerini bu yöntemi kullanarak doğru tespit

edebilirsiniz.

8- Figürün basit geometrik yapısını çiziniz.

» Desen çizerken kaleminizi yazı yazar konumda değil, avuç içinde rahat bir

şekilde tutunuz ve kaleminizi bilek, dirsek ve omzunuzu rahat hareket edecek

şekilde kullanınız.

» Çiziminize ara verip belli bir uzaklıktan çiziminizle modelin karşılaştırmasını

yapmanız önerilir.

» Çiziminizde ışığın geliş yönüne göre çizgilerinizin açık ve koyu değerlerde

kullanarak çiziminize hareket kazandırabilirsiniz.

9- Figürünüze hacim kazandırınız. Işığın geliş yönünü dikkate alarak figürün ışık

gölge planını araştırıp deseninize hacim veriniz.

» Hacimlendirmeyi açıktan koyuya doğru yapınız. Önce 2B daha sonra

koyulukları 4B ve 6B ile belirgin hale getirebilirsiniz

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)

Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.

Aşağıdaki soruların başına cevap doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) İdeal insan figürü orantısı 1/7 başlık kanondur.

2. ( ) Canlı insan ve hayvan resimlerine figür denir.

3. ( ) Resim ve heykeldeki vücut yapısına model denir.

4. ( ) İnsan figürünün ideal orantıları ( kanon ölçüleri ) kadın ve erkekte aynıdır.

5. ( ) Genç insan figüründe orantı ( kanon ölçüleri ) 1/7’dir.

6. ( ) Ölçme tekniği, kol tam açık olacak şekilde kalemi sağa, sola, dik, yatık tutarak

yapılır.

7. ( ) Kolay bir figür çizimi için modelin dış kalıbı araştırma çizgileri ile çizilmelidir.

8. ( ) Kalça pozisyonu, göğüs ve karın kütlelerinin pozisyonu ile belirlenir.

9. ( ) Figür çizerken vücudun ağırlığını hangi bacağın taşıdığını bilmemize gerek

yoktur.

Aşağıdaki sorulara kısa yanıtlar vererek ölçebilirsiniz.

10. Anatomi çalışmalarında model nasıl olmalıdır?

11. Hangi durumlarda insan vücut ölçüleri değişir?

12. Anatomi bir formun daha iyi çizilebilmesi için bir amaç mıdır yoksa araç mıdır?

13. Bir figürü daha iyi çizebilmemiz için anatomide neleri bilmemiz gerekir?

14. Hangi duruşta kalça pozisyonu oluşmaz?

15. Kalça sağ tarafa doğru eğilirse, göğüs hangi tarafa doğru eğilir?

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevapladığınız sorularla ilgili öğrenme faaliyetlerini

tekrarlayınız.

ÖĞRENME FAALİYETİ 2

Amaç:

Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun ortam sağlandığında; canlı

modelin farklı bakış noktalarından 15-20 dakikalık hızlı çizimlerini desende ölçü-oran

kurallarına ve tekniğine uygun yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

 Kalabalık ortamlarda farklı pozisyonlardaki insan figürlerini gözlemleyiniz

 Ölçü alma tekniğini kullanmadan oran- orantıyı gözünüzle tespit ederek çizim

alıştırmaları yapınız.

 Sürekli yanınızda eskiz defteri taşıyınız. Doğal ve ilginç insan figürleri, mekan

içi, sokak görüntüleri, çeşitli obje çizimleri yapınız.

2. HAREKETLİ FİGÜR ÇİZİMİ

Resim31

2.1. 15-20 Dakikalık Hızlı Desen Çizimi

Canlı modele hareketli duruşlar verdirilerek desen çizimine saat tutularak başlanır.

Süre bittiğinde modelin duruşu değiştirilir. Kısa süreli desen çalışmalarında gözle ölçü alma

yöntemi uygulanır. Desenler eskiz halindedir ve fazla detaylara yer verilmez. Önemli olan

desenin sağlam (oran- orantısının doğru) olmasıdır. Kısa süreli desen çizmek, kişinin görsel

algısını güçlendirerek baktığını görme alışkanlığı kazandırır.

Resim55

Resim58 

Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda canlı modele hareketli pozlar verdirerek desen tekniğine uygun 15-20 dakikalık sürede figür çizimleri yapmış olacaksınız.

Kullanılacak Araç Gereçler

1- Resim kağıdı 35x50cm

2- Resim altlığı

3- Resim kalemleri

4- Canlı model

1- Modelinize uygun bir poz verdiriniz.

» Modelinizin sizden uzaklığının bir buçuk iki metreyi geçmemesine dikkat

ediniz.

2- Resim kağıdınızı kompozisyonunuzun konumuna göre enine veya boyuna

tutunuz.

3- Kompozisyonun kağıda yerleştirme planını yapınız.

4- Kalemle ölçü alma tekniğini kullanmadan sadece gözünüzle ölçülerinizi

belirleyiniz.

5- Modelinizin hareketine uygun olarak temel aksları çiziniz.

6- Modelin ölçü-oran, hareket, yön ve karakterine dikkat ediniz.

7- Çiziminize ara vermeden çalışınız.

8- Modeli önce bütün olarak görünüz ayrıntıların çizimine daha sonra geçiniz.

9- Sürekli görerek, kararlı çiziniz.

10- Çizmekten korkmadan sürekli araştırma çizgileri kullanarak

doğruluğundan emin olduğunuz yerlerde çizgilerinizi netleştiriniz.

» Çiziminizde silgi kullanmayınız.

» Çizgilerinizin değerini ışığın geliş yönüne göre ayarlayınız.

» Çizgilerinizi ışığın gelişine göre kalın ve ince kullanarak çiziminize hacim

kazandırınız.

» Çiziminizde detaylara takılmayınız. Önemli olan figürün ana kuruluşunu

görmeye çalışmanızdır.

Resim 2.2: Kısa süreli desen çizimi

 Resim13 Resim3

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Farklı pozisyonlardaki modelinize hareketli pozlar verdirerek desen tekniğine uygun

15-20 dakikalık sürede figür çizimleri yapınız. Çalışmanızı aşağıdaki değerlendirme ölçeğine

göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet ve

Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

2.Malzemeyi temin ettiniz mi?

3.Modelin sizden uzaklığını ayarladınız mı?

4.Kompozisyonun kağıda yerleştirme planını yaptınız mı?

5.Kalemle ölçü alma tekniğini kullanmadan sadece gözünüzle

ölçü alma tekniğini uyguladınız mı?

6.Modelinizin hareketine uygun olarak temel akslarını çizdiniz

mi?

7.Modelin ölçü oran, hareket, yön ve karakterine dikkat ettiniz

mi?

8.Çiziminize ara vermeden çalıştınız mı?

9.Modeli önce bütün olarak görüp ayrıntıların çizimine daha

sonra geçtiniz mi?

10.Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?

11.Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

12.Çizdiğiniz desenden memnun kaldınız mı?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet”ler

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor.”Hayır”larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız.

Cevaplarınızın tamamı Evet ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz.

 

MODÜL DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME

Modül sonunda kazandığınız yeterliği aşağıdaki uygulamayı yaparak değerlendiriniz.

Modelinize uygun bir poz verdiriniz 50x70cm veya daha büyük resim kağıdına desen

tekniğine uygun resim kalemi ile desen çizimi yapınız ve çalışmanızı aşağıdaki

değerlendirme ölçütlerine göre değerlendiriniz.

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri

Evet ve Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1.Bilgilerinizi gözden geçirdiniz mi?

2.Malzemeyi temin ettiniz mi?

3.Modelin sizden uzaklığını ayarladınız mı?

4.Kompozisyonu kağıda yerleştirme planını yaptınız mı?

5.Kalemle ölçü alma tekniğini uyguladınız mı?

6.Modelin aksını çizdiniz mi?

7.Başın oval formunu çizdiniz mi?

8.Baş ölçüsüne göre modelin en ve boy ölçülerini tespit edip aks

üzerinde işaretlediniz mi?

9.Modelinizin genel basit formunu çizdiniz mi?

10.Vücut bölümleri arasındaki proporsiyonlara dikkat ettiniz mi?

11.Çiziminizi yaparken bilek, dirsek ve omuz eklemlerini rahat

kullandınız mı?

12.Belirli aralıklarla modelle çiziminizin karşılaştırmasını yaptınız

mı?

13.Modelinizin karakteristik yapısını çizdiniz mi?

14.Işığın geliş yönüne göre çizgilerinizde açık-koyu değerler

kullandınız mı?

15.Çizgilerini bazı bölgelerde inceli kalınlı kullanarak deseninize

hareket kazandırdınız mı?

16.Çiziminizde modelin anotomik yapısını dikkate aldınız mı?

17.Temizlik ve düzene dikkat ettiniz mi?

18.Zamanı verimli kullanmaya dikkat ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranışlarda işaretlediğiniz “Evet” ler

kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. “Hayır” larınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız,

cevaplarınızın tamamı Evet ise diğer modüle geçebilirsiniz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI

1 Y

2 D

3 Y

4 D

5 D

6 D

7 D

8 D

9 Y

10 Çıplak olmalıdır.

11 Dizler, bel ve boyun

bölgelerinin hareketli

olması durumunda.

12 Araçtır.

13 Figür bacaklarını yana

açıp dümdüz

durduğunda göğüs ve

kalçada hareket

olmadığından kalça

pozisyonu oluşmaz.

14 Sola doğru eğilir.

KAYNAKÇA: MEGEP ÇİZİM TEKNİKLERİ

HUMAN ART

http://www.xn--sanatdnyas-feb45d.com/veriler/SanatDokumanlari/Kitaplar/AnatomiCizimleri/TheHumanBody.pdf

http://www.xn--sanatdnyas-feb45d.com/veriler/SanatDokumanlari/Kitaplar/AnatomiCizimleri/AndrewLoomis-InsanCizmKurallari.pdf

rakursii

1

rakursi

 

20 Responses to İnsan Figürü Çizimi

 1. İsimsiz_velde dedi ki:

  bence de zor iyi şanslar

 2. İsimsiz_velde dedi ki:

  offfff

 3. 6091319182005054 dedi ki:

  allah sizden razı olsun

 4. Leyla dedi ki:

  Çok güzel hazırlanmış. Tebrikler.. Teşekkürler..

 5. cemo dedi ki:

  emeğinize sağlık

 6. Burak dedi ki:

  Allah razı olsun, bu tür içerikleri TR’ sitelerinde’de görmek beni çok mutlu etti.. Emeğinize sağlık.

 7. Büşra dedi ki:

  Çok güzel hazırlanmış emeğinize sağlık. Çizim kursları benim bulunduğum yere uzak olduğu için gidemiyorum. Artık buradan çalışacağım, teşekkürler 🙂 🙂

 8. Kenan dedi ki:

  Siz iyi insanlarsınız sizi seviyorum, ❤

 9. melike dedi ki:

  Ne kadar teşekkür etsem azdır,Allah razı olsun…

 10. Perihan dedi ki:

  Merhaba, ben bu internet sayfanızı ilgi ile takip ediyorum. Öğretici bilgilerle dolu, yetenek sınavına hazırlanmak istiyorum bana bu konuda yardımcı olur üşürüz kurs ücreti izle ne kadar öğrenebilirmiyim, şimdiden çok teşekkür ederim.

  • görseldil dedi ki:

   Merhaba. Birçok sırav odaklı çalışan donanımlı yönlendirci kurs yerleri var. ulaşımı size kolay olan yerlere görüşün ve kendinize uygun yönlendirici ile çalışın. Ben Karşıyaka-Bostanlıdayım, kurumsal potansiyelim yok ve mekanım küçük olduğu için az sayıda öğrenciyi seçerek yetiştiriyorum. Algı düzeyinize göre emek karşılığınız değişebiliyor.

 11. Meral dedi ki:

  Hazine buldum. Teşekkürler.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s